Wózek ma przepływ powietrza, ale bez dymu: w czym problem? (2024)

Właśnie umieściłeś nowy koszyk na swoimVape PenSpodziewając się usiąść i cieszyć się świetną sesją wapowania - ale kiedy zaciągniesz urządzenie, nic się nie dzieje.Twójwózek wapkowyWydaje się, że ma przepływ powietrza, ale nie dostajesz żadnego dymu.Więc co się dzieje?Jeśli masz wózek, który nie działa, rozwiązanie problemu może nie być tak trudne, jak myślisz.Rozwiązywanie problemów z piórem Vape to po prostu kwestia izolowania głównej przyczyny - albo jest to nabój, albo jest urządzeniem - i dowiedzieć się, co zapobiega działaniu tego komponentu.W tym artykule nauczymy Cię, jak to zrobić.

Wózek nie uderza, ale ma problemy z przepływem powietrza

Sprawdź problem z zablokowaniem knotów, wypróbuj kolejną kaset, aby zidentyfikować źródło problemu, w razie potrzeby rozwiąż plik Vape.Upewnij się, że wkład jest bezpiecznie przymocowany, a nie pusty, i pozwól knotowi wchłaniać olej, jeśli jest to nowe wypełnienie.Dostosuj środkowy szpilkę, aby dotknąć wpisu gwintowania pióra Vape.

Upewnij się, że wózek Vape nie jest zatkany

Jeśli twój koszyk ma przepływ powietrza, ale bez dymu, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to upewnić się, że nie jest zatkany.Fakt, że twój koszyk ma przepływ powietrza, niekoniecznie oznacza, że nie jest zatkany, ponieważ istnieje więcej niż jeden sposób na zatykanie wózka Vape.Możesz napotkać sytuację, w której przepływ powietrza kasety jest idealnie gładki, ale wózek nie wytwarza pary, ponieważ w knotu nie ma oleju.Jest to bardzo prawdopodobne, jeśli twój nabój wytwarza ostry i nieprzyjemny smak, gdy próbujesz waptować.

Aby olej wchłonął knot kasety, musisz lekko ogrzać nabój.Możesz to zrobić, trzymając dłonie wokół naboju przez kilka minut lub uszczelniając nabój w plastikowej torbie i biegając po nim ciepłą wodę.Niektóre osoby używają suszarek do włosów o niskim ogrzewaniu, aby ogrzać swoje wkłady.Będziesz wiedział, że działa, kiedy zaczniesz widzieć, jak bąbelki wznoszą się z otworów kasetowych.Dowiedz się więcej oJak rozplątać wózek.

Wypróbuj inną wkład

Jeśli rozgrzanie wózka nie zacznie działać, następną rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest dowiedzieć się, czy przyczyną problemu jest nabój, czy pióro Vape.Możesz to zrobić, próbując innego wózka, jeśli jest dostępny.Jeśli druga kaset działa, pierwszy wózek musi być przyczyną problemu.Jeśli żaden wózek nie działa, coś jest nie tak z twoim piórem Vape.

Rozwiązywanie problemów z problemem z piórem Vape

Jeśli próbowałeś użyć kolejnej kasety - i zadziałało - możesz pominąć tę sekcję, ponieważ już wiesz, że nie ma nic złego w piórze Vape.Jeśli żaden nabój nie działał - ani nie masz drugiego naboju do wypróbowania - musisz upewnić się, że pióro Vape nie jest przyczyną problemu.Wykonaj te cztery kroki, aby dostać się do źródła problemu.

 • Podłącz pióro Vape do komputera i całkowicie naładuj akumulator.
 • Jeśli masz pióro Vape z ręcznym przyciskiem pożaru, kliknij przycisk pięć razy, aby upewnić się, że pióro Vape jest włączone.
 • Jeśli masz pióro Vape z mechanizmem strzelania aktywowanego zabranionym puffami, spróbuj trochę mocniej.
 • Wyjmij nabój i sprawdź, czy gwintowanie pióra Vape'a jest brudne.Jeśli gwintowanie jest brudne, użyj bawełnianego wymazu tłumionego lekko alkoholem, aby go wyczyścić.

Potrzebujesz trochę więcej pomocy?Dowiedz się więcej oJak naprawić pióro Vape, które nie działa.

W pełni zaostrzyj kasetę

Jeśli użyłeś drugiej kasety, aby potwierdzić, że pióro Vape nie jest przyczyną problemu, następną rzeczą, którą powinieneś zrobić, to spróbować ponownie użyć pierwszego kasety.Możliwe, że nabój po prostu nie został w pełni zaostrzony.Upewnij się, że nabój jest wkręcony do końca, ale nie przerzucaj go, ponieważ może to złamać plastik lub szkło.

Potwierdź, że wkład nie jest pusty

Wszyscy zapomnieliśmy, aby w tym czy innym czasie napełnić nasze wózki Vape - więc jeśli twój koszyk ma przepływ powietrza, ale nie ma dymu, zdecydowanie powinieneś podważyć się, aby upewnić się, że nadal ma w nim olej.Jeśli nabój jest pusty, przestanie wytwarzać pary.Jeśli używaszKaseta jednorazowe zamiast złożonego, uzupełnienie koszyka oczywiście nie jest opcją.Jeśli na wkładu wciąż jest trochę oleju, możesz spróbować umieścić wózek na boku, aby zachęcić kilka ostatnich kropli oleju, aby wsiąść do knotu.

Daj czas na nasycenie knotu kasety

Jeśli używasz kasety, którą właśnie wypełniłeś po raz pierwszy, ważne jest, aby upewnić się, że dałeś knotowi wystarczająco dużo czasu, aby w pełni pochłonąć olej ze zbiornika naboju.ChociażCEDEMICZNA CEWKA CCELL®Jest niezwykle skuteczny, jeśli chodzi o wchłanianie gęstych olejków, po raz pierwszy musisz poczekać trochę po wypełnieniu nowej wkładu.Po wypełnieniu nowej wkładu zalecamy czekanie około pół godziny przed wapowaniem.Dowiedz się więcej oJak zaprzestać i wypełnić nabój CCELL®.

Sprawdź środkową szpilkę kasety

Jeśli wypróbowałeś wszystkie wskazówki w tym artykule i nadal nie masz szczęścia, aby kaseta wytworzyła pary, możliwe jest, że nabój nie działa, ponieważ nie ma dobrego połączenia elektrycznego z penatem Vape.Na środku gwintowania pióra Vape znajduje się metalowy słupek, który przenosi moc przez szpilkę na dole naboju.

Czasami możesz napotkać nabój z środkowym szpilką, która nie rozciąga się od dołu wkładu, aby nie mógł dotknąć postu w gwintowaniu pióra Vape.Kiedy tak się dzieje, czasami możliwe jest rozwiązanie problemu poprzez pociągnięcie szpilki.Za pomocą pary szczypiec igły nosy chwyć szpilkę na dole wkładu i delikatnie go poruszaj.Jeśli w ogóle pin porusza się, spróbuj ponownie waprzeć.Jeśli nabój nie działał, ponieważ nie dotknął postu w środku gwintowania pióra Vape, problem należy teraz rozwiązać.

Wózek ma przepływ powietrza, ale nie ma dymu?Zwykle jest łatwa poprawka

Jak dowiedziałeś się po przeczytaniu tego artykułu, naprawianie kasety z przepływem powietrza, ale żaden dym nie jest zwykle zbyt trudny.W większości przypadków nie ma nic złego w kasecie lub z piórem Vape, a problem jest zwykle łatwy do naprawienia po izolowaniu głównej przyczyny.Podsumujmy to, co rozmawialiśmy.

 • Sprawdź, czy zwłok zapobiega napływie oleju do knotu wózka.
 • Wypróbuj inną wkład, aby ustalić, czy problemem jest wózek, czy pióro Vape.
 • Jeśli pióro Vape nie działa z żadnym z wkładu, rozwiązywanie problemów z piórem Vape.
 • Jeśli potwierdziłeś, że nabój jest przyczyną problemu, ponownie zrekompensuj nabój i upewnij się, że jest w pełni zaostrzony.
 • Upewnij się, że nabój nie jest pusty.
 • Jeśli po raz pierwszy wypełniłeś nową kaset, daj knotowi dużo czasu na wchłonięcie oleju.
 • Lekko pociągnij środkową szpilkę na wkładu, aby upewnić się, że dotyka postu w gwintowaniu pióra Vape.
Wózek ma przepływ powietrza, ale bez dymu: w czym problem? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 5309

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.