Dlaczego mój nabój i bateria stają się gorące? (2024)

Być może zauważyłeś, że po użyciu naboje mogą szybko się pojawiać.Pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu jest ustalenie, która część powoduje ciepło.W większości przypadków jest to problem z cewką zapłonową wewnątrz zbiornika.Wkłady stają się gorące, ponieważ elektryczność przemieszcza cewkę, zamieniając twoją oil w pary.

Cewka może osiągnąć temperatury 300 ° C / 570 ° F lub wyższe.Na zewnątrz zbiornika nie będzie tak gorąco.Jednak ciepło jest dość skoncentrowane i może sprawić, że urządzenie jest ciepłe.

Bardziej prawdopodobne jest to, że stale wapilujesz łańcuch lub wapiąc przez dłuższy czas.Robienie tego nie daje cewki na ochłodzenie się, ponieważ temperatury stają się wyższe z każdą sesją.

Rodzaj cewki może również wpływać na temperaturę twojej kartrby.Cewki te różnią się średnicą drutu, obszarów przekrojowych, metod owijania drutu i odp*rnością na cewkę.Na przykład standardowa cewka Clapton wykorzystuje cieńszy drut miernika szczelnie owinięty wokół grubszego rdzenia miernika.

Kasety, które wykorzystują metalowe cewki Vape w głowicy atomizatora, stają się cieplejsze niż standardowe cewki.Wynika to z faktu, że zewnętrzny, cieńszy drut pobiera mniej prądu.Który następnie szybko się nagrzewa i jest w bezpośrednim kontakcie z już gorącym rdzeniem wewnętrznym.

American West Mange System

.System American Wire Gauge (AWG)jest bezpośrednio związany z zdolnością ogrzewania i przewodzenia elektrycznego.Czynniki te określają potencjał progu cieplnego urządzenia.Średnica i obszar przekroju cewki metalowej określa op*rność elektryczną.Zatem określenie zdolności cewki do ogrzewania.

Cewka o mniejszej średnicy będzie miała wyższą op*rność, a zatem wyższą pojemność ogrzewania.Z drugiej strony cewka o większej średnicy będzie miała niższy opór, a zatem niższą pojemność ogrzewania.

Przewodnictwo elektryczne to kolejny czynnik.Przewodzenie elektryczne cewki metalowej określa, jak skutecznie może przenosić energię elektryczną na energię cieplną.Im bardziej przewodzący jest metal, tym bardziej wydajnie może przenosić energię, a im szybciej się nagrzeje.Rozmiar cewki wpływa na jej przewodnictwo elektryczne, a zatem prędkość, z jaką się ogrzewa.

Ważne jest, aby wiedzieć, czy twoja cewka ma niską lub wysoką rezystywność.To określi pojemność kontroli temperatury, która bezpośrednio wpływa na Twoje doświadczenie wapowania.W każdym składniku kasety Vape zawsze wiąże się z czynnikami, które określają próg wyjściowej ciepła.

Baterie i zasilacze

Jednak przez większość czasu ciepło wytwarzane przez baterię nie jest powodem do niepokoju.Tylko w rzadkich przypadkach sama bateria jest źródłem przegrzania.W takich przypadkach kluczowe jest podjęcie natychmiastowych działań, aby zapobiec dalszym uszkodzeniu i potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa.

Należy zauważyć, że temperatura zewnętrzna akumulatora kasety nie powinna przekraczać 60 c/140 F., ponieważ może to spowodować przegrzanie akumulatora i stać się potencjalnym zagrożeniem pożarowym.Ponadto temperatura wewnętrzna akumulatora nie powinna przekraczać 78 c/172 F., ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii i potencjalnie uwolnić szkodliwe chemikalia.

Jeśli zauważysz, że bateria przegrzewa się, wykonaj następujące kroki w przypadku przegrzania lub nieprawidłowego działania sprzętu:

  1. Natychmiast przestań używać kasety.
  2. Odsuń kaset od łatwopalnych przedmiotów.
  3. Odłącz akumulator od wkładu.
  4. Umieść nabój w bezpiecznej, otwartej przestrzeni, gdzie może się ochłodzić.
  5. Monitoruj kaset pod kątem jakichkolwiek oznak dalszego przegrzania.
  6. Nie dotykaj wkładu lub baterii, dopóki nie zostanie całkowicie ochłodzone.
  7. Sprawdź nabój i baterię pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

Zawsze dobrym pomysłem jest regularne sprawdzanie baterii i urządzenia pod kątem jakichkolwiek oznak przegrzania.Może to wyraźnie wskazać potencjalny problem z baterią lub urządzeniem.Możesz zapobiec potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa i utrzymać urządzenie w dobrym stanie, będąc świadomym znaków ostrzegawczych.

Wkłady i cewki

Innym powodem, dla którego twój wkład i bateria mogą się gorące, jest z powoduGunk cewki.Czasami Gunk gromadzi się wokół cewki lub w materiale wynikającym.Zapobiega to wchłanianiu oleju, wytwarzając suche trafienie. Te suche trafienia powodują przegrzanie cewki bez wytwarzania chmury.

Istnieje wiele opcji do wyboruWybór odpowiedniego wkładu.Możesz rozważyć zastąpienie akartridge, która ma cewkę ceramiczną, aby zapobiec gunkowi cewki.

Cewki ceramicznePełnomocne zalety, które obejmują trwałość, dostarczanie smaku i odp*rność na ciepło.Nie przeprowadzają ciepła, a także trwają znacznie dłużej niż wspólne cewki druciane rezystancyjne.

Tanio wykonane wkłady stają się nie tylko gorące, ale mogą trujące metale ciężkie, takie jak prowadzenie do twoich produktów.Wynika to z faktu, że ołów jest powszechnie używany przez producentów pióra Vape.W końcu jest tani i pozwala im zaoszczędzić pieniądze na kosztach produkcji.

Użyj produktów najwyższej jakości

Sprawdź DmLift Inc.Wkłady ceramiczne z cyrkonuJeśli szukasz kasety, która nie przegrzewa się.Wyeliminują również możliwość wymywania szkodliwych metali w twoich molach bez poświęcania produkcji chmur, tłumaczenia smaku lub estetyki.Ceramiczne wkłady cyrkonowe są wyjątkowo trwałe.

Nie rozbiją się, jeśli zostaną upuszczone i są odp*rne na zarysowania.Te wkłady mają mikroporowatą ceramikę.Są pokryte bawełną, używają drutu rezystancyjnego i pochłaniają e-sok w kieszeniach jak plaster miodu.

Kiedy drut jest włączony, ogrzewa element ceramiczny, który działa jak knot. Toe TO SPITS MICROPIVE STRUKTURA, AIOLS WISE przez działanie kapilarne.Znaczenie przyciąga płyn w górę przeciwko grawitacji przez porowate medium.

DMLift Inc. produkuje i sprzedaje różnorodne roztwory kasetowe i oprogramowanie, które wykorzystują najnowszą najnowocześniejszą technologię.Nasze naboje nie przegrzewają, aby mogły stać do bardzo wysokich temperatur, znacznie zwiększając ich długość życia.Ustary są produkowane, aby dokładnie pasować do naturalnych konturów ust.Umożliwiając utworzenie szczelnej pieczęci wokół końcówki, aby bez wysiłku przyjąć losowania.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli Twoja karta i bateryjna stają się gorące, prawdopodobnie wynika to z cewki wytwarzającej ciepło w zbiorniku.Możesz to zająć, używając naszych ceramiccartridges oDMLIFT INC.

W przypadku dalszych pytań lub obaw,Skontaktuj się z kimśod naszego zespołu bezpośrednio

  • Udział:

Dlaczego mój nabój i bateria stają się gorące? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 5321

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.